Provozní řád Penzionu Panorama

• každý host/návštěvník se musí zaregistrovat platným průkazem totožnosti 
• ubytování (příjezd) v době od 13:00 do 18:00 hod. (vždy na základě předchozí dohody) 
• ukončení ubytování do 10:00 hod. 
• celý objekt je výhradně nekuřácký (kuřácký prostor je před hlavním vchodem) – porušení zákazu je považováno za hrubé porušení provozního řádu se všemi následky 
• noční klid platí v hodinách 22:30 - 7:30 
• ubytování psa a dalších domácích miláčků není možné 
• pokud požádá návštěvník o prodloužení pobytu, může mu být nabídnut jiný pokoj 
• návštěvník přebírá pokoj bez závad, případné závady je nutno nahlásit 
• pokud je zařízení penzionu poškozeno návštěvníkem, škoda musí být uhrazena 
• děti do 15 let musí být pod dozorem, dospělá osoba nese plnou odpovědnost za jejich činy 
• za peníze a cennosti odpovídá poskytovatel jen v případě, že je převzal do úschovy proti potvrzení 
• při nedodržení provozního řádu je poskytovatel oprávněn ukončit pobyt návštěvíkovi před dohodnutým dnem odjezdu 

 

Dotaz na rezervaci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: